İdaremizden İlimize Dev İhale Desteği
 
Yerel yönetimin önemli bir parçasını oluşturan İdaremiz ilimizdeki diğer kurumlara ait bütün büyük ihaleleri başarıyla gerçekleştirdi. 2016 yılı itibariyle idaremiz 115 adet mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi ihalesi yaptı. Kamu yönetiminin önemli kurumlarından olan idaremiz farklı birimlerdekipersoneliyle komisyonlardabaşarıyla tamamladığı ihaleler ile ilimize ve diğer kurumlara karşı büyük bir hizmet ortaya koydu.
 
Başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere DAP, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kültür-Turizm İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait ihaleler titizlikle yapılıp sonlandırdı.
 
Gerçekleştirilen ihalelerden 97’si onaylanıp, 18 ihale ise harcama yetkilisi yâda ihale komisyonu tarafından iptal edildi. Onaylanan 97 adet ihale, 78 farklı firma uhdesinde kaldı. Onaylanan işlere ait toplam yaklaşık maliyet 95.982.820,97 TL tutarında olup, 66.142.733,72 TL toplam sözleşme bedeli ile sözleşmeler imzalanarak ihaleler sonuçlandırıldı.
 
İdaremizce ihalesi yapılan ve onaylanan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin toplam 29.840.087,25 TL tenzilat sağlanarak%31’liktenzilat oranıylaihaleler gerçekleştirildi. Onaylanan 97 ihaleye toplam1205 adet teklif kullanılıp,her ihaleye ortalama 13 adet teklif verildi.
 
Yapılan işler kapsamında 4-8-12-16-24 ve 40 derslikli okullar, pansiyonlar, lojmanlar, atölyeler, parke imalat tesisi, yüzlerce km asfalt, sulama hatları, hayvan içme suyu göletleri, gençlik merkezleri, aile destek merkezleri hizmete sunuldu.
 
Yapım işleri dışında idaremiz tarafından ayrıca 20 adet mal alımı, 13 adet hizmet alımı ve 35 adet onarım ihalesi gerçekleştirildi. Onarım ihaleleri kapsamında paket ihale ile toplam 76 adet okul ile beraber çeşitli kurumlara ait hizmet binaları onarıldı.Ayrıca yıl boyunca Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan çalışmalar personelimizin denetim ve kontrolleri ile sürdürüldü.
 
Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Sekreterimiz Erhan Tenekeci, “Kurumsal olarak ilimizde katılımcılık prensibini esas alan çalışmalar ortaya koyuyoruz. Yasalarla belirlenen görev bilincini başarılı ve verimli bir çalışma temposuyla ortaya koyan personelimize teşekkür ediyorum. Kurum olarak aktif, dinamik, çözümleyici bir misyon ve vizyonla hareket ediyoruz. Kurumumuzun çalışma alanını kapsayan her türlü hizmeti yapıyoruz ve ilgili kamu kurumlarımıza da bu noktada gerekli her türlü desteği büyük bir özveri ile sağlıyoruz. Diğer kamu kurumlarımızla birlikte güçlü bir koordinasyon temelinde ilimize büyük hizmetler yapmak için hep beraber daha çok çalışacağız” dedi.